Jak znaleźć zaufany warsztat samochodowy + przygotowanie do transportu firmy

Pośród prowadzących obraca dużo komunałów dotyczących warunków, jakie powi-nien realizować warsztat, któremu pożądane byłoby powierzyć swoje auto. Przyjrzyjmy się tym z reguły słyszanym i zastanówmy się, czy mają one uzasadnienie

Warsztat powinien być nieskalany, uporządkowany i estetyczny – Co do czystości – jesteśmy naturalnie za! I tyczy się to równocześnie do stolika warsztatowego, na którym rozmontowywana i tworzona będzie m.in.. skrzynia biegów, jak i do podnośników, ich środowiska, ba okryć roboczych. Jeżeli w warsztacie jest brudno, to nie ma siły – mimo iż by się jego pracownicy starali, i tak nie unikną zabrudzenia wnętrza automobilu.
Continue reading “Jak znaleźć zaufany warsztat samochodowy + przygotowanie do transportu firmy”

Advertisements